Söndag 3 Jun 2012 17:38

100 000 kr till Borlängeprojekt

Borlänge Bandy fick i dagarna besked om att Borlänge kommuns integrationsutskott beviljat ett riktat föreningsstöd till klubben på 100 000 kr.
- Jätteroligt och vilken häftig utmaning! säger klubbens ordförande Hans Gradin.

– Vi måste utveckla sporten, vi måste bredda sporten, få in nya idéer och tankar så här är ett fantastiskt steg i rätt riktning för Borlänge Bandy och för sporten i sig, fortsätter Grandin.
Nu startar Borlänge Bandy projektet ”Skridskor för alla”. Projektet kommer att bedrivas under i första hand ett år vid Tunets IP och andra isytor i Borlänge kommun.
Syftet med ”Skridskor för alla” är att öka och utveckla förståelsen hos personer med invandrarbakgrund för den härliga årstiden vinter.
– Vi kommer att presentera bandykulturen, att ge människor en chans att lära känna varandra och skaffa nya vänner. Genom olika möten får vi lära oss förstå varandra under lekfulla former genom en rolig vintersport, säger klubbchefen Fredrik Remes.
Projektet syftar till att positivt påverka integration och mångfald inom klubben och Borlänge. Borlänge St. Tuna Bandyklubb har en bred verksamhet med ungdomslag i de flesta åldrar och verksamhet för både pojkar och flickor.

Kommentarer från Disqus